top of page
IMG_3836.jpg

Ballanqaadka aan kaa qaadayo!
 

1. Dollar badan oo fasalka dhexdiisa ah.

2. Bixxi Doolarka waxayno haynaa mas’uuliyado badan.

3. Kordhi shaqaalaha taageerada dugsi kasta

Aan wada dhisno dugsiyo ka sii wanaagsan!

  • Facebook
  • Twitter

LA SOCO OLOLAHAADA WARBAAHINTA BULSHADA

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
Subscribe
bottom of page